Kế hoạch 134/KH-UBND chỉnh trang đô thị quận Thủ Đức Hồ Chí Minh 2011 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN THỦ ĐỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 134/KH-UBND

Thủ Đức, ngày 04 tháng 07 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2011-2015

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

Quận Thủ Đức nằm ở vị trí cửa ngõ Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp giáp với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, gn kết nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầu mối của Thành phố và khu vực. Diện tích tự nhiên của Quận là 4.776ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm khoảng 32%, đất phi nônnghiệp chiếm khoảng 67,99% và đất chưa sử dụng là 0,01%. Toàn Quận gm có 12 Phường với tng dân số là 458.286 người (tính đến tháng 12 năm 2010).

Quá trình đô thị hóa đã từng bước hình thành nhóm công trình công cộng, công sở, trường học, các chung cư cao tầng, chất lượng cuộc sống nâng cao, với không gian mới, thảm xanh, phục vụ cộng đồng… Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động xây dựng, công tác quản lý kiến trúc đô thị cũng đạt được những bước tiến triển nhất định. Sự thay đổi này góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và cải thiện môi trường sng cho nhân dân mà còn tạo ra một diện mạo kiến trúc đô thị mới.

Những công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị quan trọng đang được thành phố triển khai thực hiện trên địa bàn Quận: Tuyến đường nối Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành Đai Ngoài, mở rộng Xa lộ Hà Nội, Tuyến Metro Bến Thành – Sui Tiên… Các dự án này đã mở ra cơ hội để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực có tuyến đường đi qua, lợi ích rất lớn đến sự mở rộng không gian đô thị, chỉnh trang khu vực đô thị là gia tăng năng lực giao thông và hạ tầng đô thị. Các khu dân cư mới được xây dựng tại phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú… tạo diện mạo mới cho quận Thủ Đức.

Tuy nhiên với những kết quả phát triển như trên vẫn chưa đáp ứng được quá trình đô thị hóa của Quận:

– Hệ thống hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị trong hiện tại và tương lai. Bộ mặt không gian kiến trúc đô thị chưa được chỉnh trang đng bộ, tập trung và quy mô chưa tương xứng với quá trình đô thị hóa của Quận.

– Các công trình kiến trúc phát triển chưa tương xứng trên các tuyến đường trung tâm như: Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi, Kha Vạn Cân… các khu vực dân cư nhà ở thuộc trung tâm thị trấn cũ còn lụp xụp cn chỉnh trang xây dựng mới.

– Vấn đề giải quyết thoát nước, chng ngập úng chưa có bước chuyển biến rõ rệt mà chỉ tập trung giải quyết ngập úng cục bộ và mang tính tạm thời.

– Hệ thống giao thông chưa được đầu tư phát triển mở rộng theo đúng quy hoạch.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận trong giai đoạn 2011 – 2015 về chỉnh trang đô thị phù hợp với quá trình đô thị hóa của Quận Thủ Đức, UBND Quận Thủ Đức xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

II. MỤC TIÊU:

– Định hướng quy hoạch xây dựng trên địa bàn quận đến năm 2011 đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, bảo đảm sự phát triển ổn định, hài hòa và bền vững tại quận Thủ Đức. Xác định sự phát triển đô thị hợp lý trong từng giai đoạn về các mặt: phát triển kinh tế, phát triển hạ tng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị.

– Trên cơ sở đó phấn đấu tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu sử dụng đất và xây dựng đô thị đạt 95 – 100 %, để tập trung quản lý đất đai, quản lý xây dựng và tiền đề để kêu gọi đầu tư và lập các dự án xây dựng trên địa bàn.

– Tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, các tuyến đường lớn do thành phố đầu tư tạo điều kiện phát triển và chỉnh trang đô thị, công tác chỉnh trang các tuyến hẻm và chỉnh trang đô thị dựa trên lợi ích trước mắt và lâu dài nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện theo nguyên tắc lấy ý kiến nhân dân, phát huy dân chủ là cơ chế để đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Tập trung giải quyết các khu vực trọng điểm về ô nhiễm môi trường; đảm bảo tỷ lệ 95 % sử dụng nước sạch (nước máy, trạm nước sạch). Riêng khu vực thị trấn cũ Thủ Đức 100% hộ dân sử dụng nước máy.

– Phấn đấu đến năm 2015, dự kiến đạt khoảng 2 triệu m2 sàn xây dựng mới, đảm bảo diện tích nhà ở đầu người trung bình đạt 17 m2/người.

– Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các công trình với quy mô khác nhau có sự chuyển đổi sử dụng cho nhiều chức năng, xen cài trong khu vực đô thị hiện hữu chưa hoàn chỉnh về hệ thống giao thông hạ tng kỹ thuật phù hợp với tính chất sử dụng.

– Phấn đấu triển khai lập đồ án thiết kế đô thị 3 tuyến đường trung tâm của Quận: đường Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi, Kha Vạn Cân.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

A. Hướng phát trin đô th trên đa bàn:

1. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

1.1. Về đường bộ:

* Đường đối ngoi:

Đường giao thông đối ngoại theo quy hoạch chung là hơn 50 km. Bao gồm 11 tuyến chính là các tuyến có chức năng kết nối với các vùng, khu vực đô thị kế cận, sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011 – 2015, cụ thể như sau:

– Xa lộ Hà Nội: Đang triển khai giải tỏa đền bù theo đúng quy hoạch lộ giới đoạn qua quận Thủ Đức là 63,5 m. Phục vụ cho tuyến Metro và tăng năng lực giao thông.

– Đường Tân Sơn Nhất Bình lợi – Bình Lợi: Đang triển khai giải tỏa đền bùđoạn qua quận Thủ Đức để kết nối với đường Xuyên Á có bề rộng từ 30-60m.

– Đường Quốc lộ 13: Thành phố đang triển khai phê duyệt dự án, đoạn qua quận Thủ Đức được mở rộng lên 60 m. (Đoạn từ Ngã tư Bình Triệu đến cầu Ông Dầu là 60 m)

– Đường Bình Thái – Gò Dưa: Dự án đang trong giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế để trình Thành phố phê duyệt.

* Đường đối ni:

– Đường giao thông đối nội bao gồm 24 tuyến đường chính (với khoảng 185,9 km) Quận sẽ kết hp với khu quản lý giao thông đô thị từng bước có kế hoạch mở rộng chỉnh trang, dự kiến từ năm 2011 – 2015 đầu tư các tuyến đường sau:

+ Đường Kha Vạn Cân (đoạn từ đường Linh Đông đến cầu Ngang): đã trin khai thi công, phn đu hoàn thành trong năm 2012.

+ Đường Lê Văn Chí: Dự án đã ghi vốn chuẩn bị đầu tư, phấn đấu triển khai thực hiện từ 2012 – 2014.

+ Đường Trường Thọ (từ đường Kha Vạn Cân đến Nguyễn Văn Bá đến dự án đang trình Sở Giao thông vận tải phê duyệt, phấn đấu triển khai thực hiện từ 2013 – 2015.

+ Đường Đào Trinh Nhất: từ đường Kha Vạn Cân đến giáp tỉnh Bình Dương dự án đang triển khai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2011.

+ Đường Võ Văn Ngân: mở rộng đoạn từ đường Chân Lý đến Ngã tư Thủ Đức, để giải quyết ùn tắc giao thông, phấn đấu phi hp cht với Khu QLGT ĐT số 2 để có thể triển khai từ 2011 – 2012.

+ Nâng cấp mở rộng và đầu tư hệ thống thoát nước đường Tam Bình.

+ Nâng cấp mở rộng và đầu tư hệ thống thoát nước đường Tô Vĩnh Diện.

+ Mở rộng đường số 6 và đường số 11 phường Trường Thọ.

– Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc bê tông hóa đường hẻm trên địa bàn.

– Từng bước lập quy hoạch xây dựng các công trình phụ của các tuyến đường lớn như: công trình ngầm, bến bãi đậu xe công cộng., mảng xanh-cây xanh, chiếu sáng, hệ thống biển báo đường bộ.

1.2. Công trình thoát nước và chống ngập:

Dựa trên quy hoạch thoát nước chung của Thành phố, quận tiến hành khảo sát tổng thể lại toàn bộ hệ thống thoát nước của từng khu vực để từng bước cải tạo cơ bản hệ thống thoát nước, phấn đấu đến năm 2015 cơ bản khắc phục được ngập úng trên địa bàn. Cụ thể các công trình tiến hành đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 như sau:

a. Các công trình phối hợp với các đơn vị của thành phố:

– Công trình thoát nước theo rạch Suối Nhum: tiếp tục kiến nghị Trung tâm điều hành chống ngập – Sở nông nghiệp đầu tư hệ thống cống cấp 3 để gom nước trong các khu dân cư đổ vào rạch Suối Nhum của 2 phường Linh Xuân và Linh Trung. Phấn đấu thực hiện từ năm 2012-2014.

– Triển khai thi công 5 cống ngăn triều bao gồmcống ngăn triều rạch Ông Dầu, cống ngăn triều rạch Đá, cống ngăn triều rạch Gò Dưa, cống ngăn triều rạch Cầu Đúc Nhỏ, cống ngăn triều rạch Thủ Đức, phấn đấu triển khai trong năm 2012-2014.

– Cải tạo hệ thống thoát nước Suối Ba Bột. Phấn đấu triển khai thực hiện năm 2011-2013.

– Cải tạo kênh tiêu Ba bò để giải quyết thoát nước và ô nhiễm môi trường.

– Công trình nạo vét thoát nước rạch Vĩnh Bình.

– Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống thoát nước đường Kha Vạn Cân cho khu vực chợ Thủ Đức để giải quyết ngập úng.

– Đồng thời Quận sẽ phối hợp với Khu QLGT ĐT số 2 và Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước nghiên cứu lập dự án để từng bước đầu tư một số đoạn tuyến đường như:

+ Đường Kha Vạn Cân: đoạn từ Ngã năm Thủ Đức đến Công ty Dệt lưới NamYan.

+ Đường Võ Văn Ngân: đoạn từ đường Đoàn Công Hớn đến Ngã năm Thủ Đức và đoạn từ đường Tô Ngọc Vân đến đường TSN – BL – VĐN kết hợp cải tạo mở rộng nút giao thông Ngã năm Thủ Đức.

b. Các công trình do Quận chủ động triển khai thực hiện:

– Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đê bao ven sông Sài Gòn trong đó chú ý triển khai thi công trước các cống ngăn triều như: cống ngăn triều rạch Ông Bông, rạch Năm Chống… phấn đấu hoàn thành năm 2015.

– Nạo vét rạch Cầu Ngang, phấn đấu hoàn thành năm 2012.

– Dự án bờ tả sông Sài Gòn, phấn đấu hoàn thành năm 2013.

– Công trình kè chống sạt lở bờ sông Sài Gòn tại KP8, phường Linh Đông, phấn đấu hoàn thành năm 2013.

– Các công trình Phòng chống lụt bão được UBND Thành phố cho chủ trương đầu tư trong năm 2011, theo công văn số 1084/UBND-CNN ngày 12/3/2011, phấn đấu hoàn thành năm 2012.

1.3. Công tác cấp nước:

– Tiếp tục phối hp với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành mạng lưới ống cấp nước cấp 1 và 2 đã được phê duyệt, để trên cơ sở đó phát triển mạng lưới ống cấp nước cấp 3 như:

+ Tuyến Bình Thái- Gò Dưa: từ ngã tư Bình Thái- đường Linh Đông, ø 1500, dài 2570m.

+ Tuyến Kha Vạn Cân: từ Đường Sắt đến cầu Bình Lợi, ø 1500, dài 4940m.

+ Tuyến Gò Dưa – Tam Bình: từ Đường sắt đến Quốc lộ 1A, ø 800, dài 3415m.

+ Tuyến Quốc lộ 13: từ ngã tư Bình Triệu đến ngã tư Hiệp Bình Phước ø 500, dài 4.761 m.

+ Tuyến Quốc lộ 1A: từ ngã tư Gò Dưa đến Linh Xuân, ø 500, dài 6.510m.

+ Tuyến Lê Văn Chí – Kha Vạn Cân – Quốc lộ 1K: từ Lê Văn Chí đến Quốc lộ 1K ø 800.

– Đầu tư hòa mạng ng cấp 3:

Phi hợp công ty c phn cấp nước Thủ Đức tập trung đầu tư mạng cấp nước cấp 3 trên địa bàn các phường Hiệp Bình phước, Bình Chiểu, Linh Xuân, và đầu tư thêm mạng cấp nước phưng Tam phú Tam Bình và thay mới một số đường ng cấp nước hư hỏng do đã khai thác quá lâu.

Bên cạnh đó vẫn tạm thời còn sử dụng hệ thống trạm nước sạch nông thôn ở một số vùng chưa đầu tư kịp thời mạng ng cấp 3 nhưPhường Tam Phú, Hiệp bình Chánh, Linh Xuân, Hiệp Bình Phước v.v.

Ngoài ra trong thời gian chờ công ty cấp nước Thủ Đức đầu tư phủ kín mạng nước máy trên địa bàn Quận, UBND quận sự phối hợp cùng Công Tcấp thoát nước và môi trường tnh Bình Dương để thực hiện đu ni mạng cấp nước sạch cho một s khu phố ở vùng giáp ranh như Phường Bình Chiu, Hiệp Bình phước.

– Phấn đấu cung cấp nước sạch cho các hộ dân trong giai đoạn 2011-2015 là: 14.500 hộ sử dụng nước máy và 750 hộ sử dụng nước trạm.

– Dự kiến đến cuối năm 2015 đạt trên 95% nhân dân có nước máy sử dụng, và dự kiến người dân trên địa bàn quận có nước sạch sử dụng là 100%.

2. Hạ tầng xã hội:

2.1Phát triển vườn hoa-mảng xanh và cây xanh:

– Theo quhoạch dự kiến diện tích cây xanh và công viên trên địa bàn Quận là 200ha như công viên cây xanh có kết hợp với hồ điều tiết, cây xanh ven các bờ sông kênh rạch như sông Sài Gòn, Gò Dưa, Vĩnh Bình… Trong thời gian từ 2011-2015 dự kiến sẽ thực hiện trồng cây xanh như sau:

– Triển khai kiểm tra thực trạng toàn bộ số lượng cây xanh và diện tích vườn hoa, thảm cỏ trên địa bàn Quận để có kế hoạch duy tu bảo quản, chăm sóc và đu tư cải tạo để tạo nét khang trang, mỹ quan đô th).

– Ngoài ra sẽ có kế hoạch trồng thêm và cải tạo một số cây xanh trong các vườn hoa thuộc dự án các khu dân cư do Quận đang và sẽ tiếp nhận bàn giao và quản lý. Sẽ có nghiên cứu và thử nghiệm mô hình xã hội hóa một vài vườn hoa, mảng xanh thuộc dự án khu dân cư, nhằm giảm kinh phí duy tu cho ngân sách duy tu hàng năm cho ngân sách Quận.

a. Lập kế hoạch thực hiện các dự án về quhoạch phát triển hệ thống cây xanh dọc theo các tuyến đường trên địa bàn Quận, cụ thể: Đề xuất Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 triển khai trồng mảng xanh trên vỉa hè hay dọc theo bờ tường cơ quan, công sở trên các tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn quận để thực hiện tốt công tác phủ cây xanh nhằm tăng cường mảng xanh tạcác vị trí sau:

+ Dọc theo bờ tường của các trụ sở: UBND quận (mặt tin đường Thống Nhất, phường Bình Thọ); Phòng QLĐT quận (mặt tiền đường Thống Nhất, phường Bình Thọ); Phòng Giáo dục quận (mặt tiền đường Thống Nhất và đường Nguyễn Công Trứ, phường Bình Thọ); UBND phường Bình Thọ (mặt tiền đường Chân Lý, phường Bình Thọ); UBND phường Linh Chiểu (mặt tiền đường số 20, phường Linh Chiểu); UBND phường Linh Xuân (mặt tiền đường Quốc Lộ 1K, phường Linh Xuân); UBND phường Linh Tây (mặt tiền đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây); UBND phường Tam Bình (mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình); UBND phường Tam Phú (mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú); trường THCS Lê Quý Đôn (phía giáp đường Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu); trường THCS Bình Thọ (mặt tiền đường Thống Nhất, phường Bình Thọ)

Dự kiến trồng: cây Cau kiểng, cây Tru không, hoa Tóc tiên, hoa Vàng Anh, hoa Giấy, hoa Bìm Bìm, Hoa Rạng Đông, hoa Tường Vi, hoa Cát Đằng, hoa Thiên Lý, dây Bông Xanh, hoa Mắt Nai, hoa Thạch thảo, hoa Mười giờ, hoa Cẩm Tú, hoa Trạng nguyên, hoa Forget me not, trúc Quân tử … Chiều dài mặt đường: 623m

b. Đề xuất Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 hỗ trợ trồng cây xanh bổ sung tại các vườn hoa trong các dự án khu dân cư trên địa bàn quận để thực hiện tốt công tác phủ cây xanh nhằm tăng cường mảng xanh tại các vị trí sau:

+ Dự án khu dân cư của Công ty cổ phần phát trin nhà Thủ Đức

+ Dự án khu dân cư của Công ty Cổ phần Địa ốc 8

+ Dự án khu dân cư của Công ty TNHH TM XD Sài Gòn Viễn Đông

+ Dự án khu dân cư của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ

+ Dự án khu dân cư của Công ty Cổ phần Giống gia cầm Miền Nam

+ Dự án khu dân cư của Công ty TNHH phát triển và kinh doanh nhà

+ Dự án khu dân cư của Công ty Dịch vụ Công ích TNXP TP.HCM

– Lập quy hoạch phát triển một số công viên cây xanh dọc theo bờ sông Sài gòn (có kết hợp đường giao thông), rạch Gò dưa, rạch Ông dầu, rạch Lùng, một số cây xanh dọc các tuyến bờ bao sông rạch nhằm để tạo mảng xanh và bảo vệ hệ thống bờ bao không bị sạt lở và một vài mng xanh ở khu vực trung tâm khác của Quận.

2.2Công trình công cộng: (đã có 1 chuyên đề riêng nên chỉ liệt kê một số công trình)

– Xây dựng mới ti thiu 12, 15 trường học các cấp, giai đoạn trước mt xây dựng mới các trường học: Trường PTTH Linh Xuân, Trường THCS Trường Thọ, Trường Tiểu học Bình Chiểu, Trường PTTH Linh Trung.

– Nâng cấp Bệnh viện Quận và xây dựng mới Trung tâm y tế dự phòng, nâng cấp trung tâm Văn hóa, Trung tâm thể dục thể thao và Nhà thiếu nhi Quận.

– Xây dựng cải tạo các chợ hiện hữu và phát triển siêu thị trên địa bàn Quận.

3. Về quy hoch kiến trúc đô th:

3.1. Về quy hoạch phân khu:

Các đồ án cần xuất phát từ yêu cầu kinh tế – Xã hội đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, cần quan tâm đến đời sống nhân dân. Các đồ án cn nghiên cứu đến các khu vực hiện ổn định nhà lụp xụp… để phục vụ cho các công trình nhà ở chỉnh trang đô thị nâng cao không gian sống cho nhân dân.

Tiếp tục phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc hoàn tất đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của quận trong năm 2011.

– Dự kiến phấn đấu đến cuối năm 2013 xong việc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) trên toàn Quận, sau đó từng bước triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Tập trung hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính Quận để phục vụ công tác kêu gọi đầu tư.

– Từ cơ sở quy hoạch chi tiết để quản lý việc xây dựng trên địa bàn toàn Quận, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án nhà ở trên địa bàn, để làm cơ sở cho công tác chnh trang đô thị ở từng khu vực.

3.2. Về quy hoạch kiến trúc:

– Định hướng theo quy hoạch chung:

– Phải đảm bảo hài hòa giữa một đô thị phát triển với các biệt thự nhà vườn, gia các chung cư cao tầng với các khu ở nhà vườn, khu dân cư hiện hữu cải tạo.

– Quận tập trung kêu gọi đầu tư các khu vực quy hoạch xây dựng mới, xây dựng các khu chung cư cao tầng, phát triển đô thị theo hướng hiện đại.

– Song song đó, Quận đầu tư phát triển cải tạo các khu dân cư hiện hữu dọc các tuyến đường Kha Vạn Cân, Đặng Văn Bi, Võ Văn Ngân.

– Tăng cường quản lý xây dựng quản lý xây dựng quản lý quy hoạch phân khu để đảm bảo phát triển theo quy hoạch đề ra.

3.3. Thiết kế đô thị các tuyến đường trung tâm:

Trên cơ sở đồ án thiết kế đô thị do Sở Quy hoạch kiến trúc chủ trì thiết kế như: Xa lộ Hà Nội, Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành Đai Ngoài, Quận sẽ tập trung triển khai thực hiện. Song song đó Quận phấn đấu lập đồ án thiết kế đô thị các đường thuộc trung tâm thị trấn Thủ Đức cũ như: đường Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi, Kha Vạn Cân, cụ thể như sau:

– Đường Kha Vạn Cân: nâng cấp mở rộng đường thiết kế đô thị, chỉnh trang lại không gian kiến trúc dọc 2 bên đường, cây xanh dọc tuyến đường.

– Đường Võ Văn Ngân: quy hoạch thiết kế không gian kiến trúc đô thị, cải tạo xây dựng mới các công trình trọng tâm đô thị và chỉnh trang cụm Ngân hàng, thương mại, trường học.

– Đường Đặng Văn Bi: quy hoạch không gian kiến trúc đô thị, cây xanh.

4. Hình thành các Khu dân cư mới:

Hình thành các công trình nhà ở cao tầng hiện đại xây dựng mới tập trung ở các phường Linh Tây, Trường Thọ, Linh Đông và Hiệp Bình Chánh (khu phố 9); các khu nhà biệt thự vườn tại phường Hiệp Bình Phước, Linh Đông, Tam Phú; các khu nhà biệt thự bố trí tại các phường Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước. Các khu chung cư xây dựng mới tập trung ở các phường Hiệp Bình Chánh, Trường Thọ, Linh Trung (tiếp giáp với tuyến đường metro Bến Thành – Suối Tiên), cụ thể: dự án chung cư 4S 2 Linh Đông, dự án Khu chung cư Phú Đức – Linh Trung, dự án Golden Land – Trường Thọ…

5. Về quản lý xây dựng và kiến trúc:

– Tiếp tục tuyên truyền Luật Xây dựng, Luật Nhà , Nghị định 71/NĐ-CP Quyết định 68/2010/QĐ-UBND của UBND Thành phố, tập trung giải quyết các quy định về xây dựng.

– Thanh tra xây dựng của Quận và Phường thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng nhà ở trong các dự án và nhà ở riêng lẻ trong khu dân cư.

– Tích cực thực hiện chủ trương cải cách hành chính trong thủ tục cấp phép xây dựng, giải quyết hồ sơ cấp phép đúng thời gian quy định.

– Trên cơ sở thiết kế đô thị các tuyến đường trục chính (Tân Sơn Nhất – Bình Lợi  Vành Đai ngoài)  Xa lộ Hà Nội được thành phố phê duyệt và 3 tuyến đường thuộc khu vực trung tâm Quận nêu trên, Phòng Quản lý đô thị và Thanh tra xâdựng quản lý xây dựng theo thiết kế kiến trúc đô thị.

– Ban hành quy chế quản lý quy hoạch xây dựng để đảm bảo thc hiện theo thiết kế đô thị.

B. Chỉnh trang khu đô thị Thị trấn Thủ Đức cũ:

a. Chỉnh trang lại các khu dân cư hiện hữu, phù hợp với sự phát triển của địa phương. Từ nay đến năm 2015, tập trung chỉnh trang lại khu dân cư khu ph 7 – Phường Trường Thọ, Khu phố 5 – phường Linh Chiểu, khu phố 5 phường Linh Tây, cơ sở hạ tầng thấp kém không phù hợp phường đô thị, do đó cần phải quy hoạch bố trí lại (hình thức kêu gọi đầu tư). Trong năm 2011, tập trung chỉnh trang khu trung tâm thị trấn cũ thuộc phường Bình Thọ.

b. Chỉnh trang đô thị tại Khu phố 2 – phường Linh Chiểu (tổ 17, 18, 20, 21): xây dựng mới khu chung cư căn hộ cao tng kết hợp thương mại dịch vụ với diện tích khoảng 1,2 ha, hiện trạng là khu dân cư hiện hữu, giao thông hẹp, xây dựng kiến trúc không đồng bộ chủ yếu là nhà cấp 4 (1- 2 tầng) diện tích nhỏ hẹp, dân số khoảng 832 người (117 hộ dân), hạ tầng kỹ thuật – hạ tng xã hội không đảm bảo. Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân đã được phê duyệt tại Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 đưa ra các chỉ tiêu quy hoạch mới cho khu dân cư hiện hữu nêu trên:

– Tầng cao xây dựng từ 9 – 18 tầng.

– Hệ số sử dụng đất: 6,3 lần

– Mật độ xây dựng trung bình: 35 – 40 %

Hình thức kêu gọi đầu tư và vận động nhân dân, UBND Quận sẽ hỗ trợ nhân dân tạm vào các dự án phục vụ tái định cư. Sau khi dự án hình thành sẽ bố trí tái định cư tại chỗ trong dự án.

– Đối với các tuyến đường đã giải tỏa: quản lý chặt chẽ việc xây dựng lại sau khi giải tỏa, đảm bảo xây dựng theo quy chuẩn của Luật Xây dựng và phù hợp mỹ quan đô thị.

c. Chỉnh trang các công trình công cộng:

– Đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp các công trình cơ quan, trường học… phù hợp với quy hoạch phân khu và thiết kế đô thị.

– Xây dựng cải tạo cây xanh và vườn hoa tại phường Bình Thọ:

+ Công viên cây xanh (cnh trường THCS Bình Thọ): khoảng 15.900m2.

+ Vườn hoa cây xanh (thuộc dự án khu nhà ở của Công ty Dệt Việt Thắng): khoảng 5.600 m2.

– Cải tạo cây xanh vườn hoa tại các dự án khu dân cư:

+ Khu dân cư tại phường Linh Chiểu do Công ty Giống gia cầm Miền Nam.

+ Khu dân cư tại phường Linh Chiểu do Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

d. Cải tạo chỉnh trang vỉa hè – cây xanh một số tuyến đường:

– Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp vỉa hè, trồng cây xanh hoàn chỉnh trên các tuyến đường như sau:

+ Xây dựng mới vỉa hè: Đường Bác Ái, Hòa Bình, Độc Lập, Lê Quý Đôn, Khổng Tử.

+ Nâng cấp, cải tạo vỉa hè: Đường Dân Chủ.

– Hệ thống điện: Kết hợp với điện lực Thủ Đức, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc tiến hành thực hiện ngm hóa hoặc bó gọn hệ thống dây cáp để tạo mỹ quan đô thị.

e. Nâng cấp mở rộng đúng lộ giới các tuyến đường, cụ thể như sau:

+ Đường số 5 – phường Linh Chiểu.

+ Đường số 13 – tại khu phố 1 – phường Bình Thọ (đoạn Kha Vạn Cân đến Võ Văn Ngân)

+ Hẻm 45 – tại khu phố 1 – phường Trường Thọ.

f. Cải tạo hệ thống thoát nước mặt tại phường Bình Thọ và đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ

– Cải tạo hệ thống thoát nước mặt tại phường Bình Thọ. Lắp đặt hệ thống thoát nước trên một số tuyến đường (theo thứ tự ưu tiên về mức độ cần thiết và kỹ thuật):

+ Lắp đặt hệ thống thoát nước tuyến đường Bác Ái.

+ Lp đặt hệ thống thoát nước tuyến đường Độc Lập.

+ Lắp đặt cống thoát nước đường Hòa Bình.

+ Lắp đặt cống thoát nước đường Khổng Tử.

+ Lắp đặt cống thoát nước đường Lê Quý Đôn.

– Cải tạo hệ thống thoát nước mặt tại đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ.

IV. GIẢI PHÁP CHUNG:

1. Giải pháp về vốn:

– Hằng năm, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn vốn nhà nước đầu tư cho giao thông gồm: vốn thành phố tập trung, vốn thành phố phân cấp, vn ngân sách quận, vốn thưởng vượt thu, vốn khác… Ngoài ra, trên cơ sở vn ngân sách hàng năm, Phòng Tài chính kế hoạch phân bổ một phần vốn tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị.

– Nguồn vốn khác quận có thể xem xét để đầu tư là: vốn vay của các ngân hàng đầu tư, quỹ hỗ trợ phát triển, vn do đơn vị thi công tự bỏ vốn thi công trước thu hi kinh phí sau, vốn do hoán đổi quỹ đất, vốn do đấu giá đất vốn đóng góp của các công ty doanh nghiệp trên địa bàn quận, vốn đóng góp của nhân dân và vốn do nhân dân góp đất-vật kiến trúc không nhận tiền đền bù.

– Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tự bỏ vn để giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình giao thông theo phương thức xã hội hóa giao thông theo quy hoạch nhất là các tuyến đường phục vụ các dự án nhà ở đã có chủ trương cho phép đầu tư.

– Ban Quản lý đầu tư xây dựncông trình: tham mưu UBND Quận xin chủ trương Thành phố cải tạo nâng cấp các con đường xuyên tâm.

– Thiết kế đô thị 3 tuyến đường trung tâm: nguồn vốn từ xin ngân sách Thành phố về công tác quy hoạch.

2. Gii pháp thi công:

– Đầu tư công trình từng bước, xem xét từng dự án để thống nhất quy mô phù hợp với hiện trạng và phù hợp quy hoạch. Đối với các tuyến đường chưa đủ điều kiện xây dựng hệ thống thoát nước đầu tư theo hiện trạng trước để phục vụ lưu thông. Ưu tiên đầu tư những tuyến đường tập trung đông dân cư, có mật độ lưu thông và tính kết nối giao thông cao, được nhân dân ủng hộ, thuận tiện cho việc thi công và giải phóng mặt bằng.

– Phối hợp chặt chẽ với Khu quản lý giao thông đô thị số 2, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức, Công ty Điện lực Thủ Đức và các đơn vị khác có liên quan trong công tác phát triển, nâng cấp, mở rộng đường giao thông đô thị để đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

3. Giải pháp bồi thường-giải phóng mặt bằng:

– Đối với những tuyến đường khi giải tỏa có chủ trương vận động nhân dân góp đất không nhận tiền đền bù, đề xuất quận hỗ trợ hỗ trợ kinh phí cho dân trong trường hợp giảtỏa trắng vật kiến trúc hoặc giải tỏa vật kiến trúc có giá trị ảnh hưởng lớn đến đời sống của hộ dân.

4. Công tác phối hợp:

– Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khu quản lý giao thông đô thị số 2, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mc trong quá trình thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Phó chủ tịch Quản lý đô thị: chủ trì chỉ đạo điều hành trực tiếp, tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện công trình hàng quý nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

2. Phòng quản lý đô thị phối hợp Sở Quy hoạch kiến trúc, Ủy ban nhân dân các phường và các phòng, ban liên quan hng năm lập danh mục đưng giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, phối hợp phòng tài chính- kế hoạch cân đối vốn và tham mưu kế hoạch cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận phê duyệt thực hiện; có ý kiến về hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đối với công trình giao thông và các công trình chỉnh trang đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng, kỹ thuật công trình.

3. Phòng tài chính-kế hoạch trên cơ sở danh mục do Phòng quản lý đô thị đề xuất, tham mưu thường trực Ủy ban nhân dân quận các giải pháp về vốn, cân đối kế hoạch hằng năm để đảm bảo cho việc đầu tư thực hiện đúng tiến độ, thẩm tra thanh quyết toán hoàn thành công trình và tham mưu phê duyệt quyết toán theo quy định; tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và dự án đầu tư đối với các công trình giao thông và các công trình chỉnh trang đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của quận.

4. Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân các phường và các đơn vị liên quan (chủ đầu tư); trên cơ sở kế hoạch được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm chính trong suốt quá trình chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, tổ chức thi công, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đảm bảo chất lượng thanh, quyết toán các công trình do mình làm chủ đầu tư theo quy định.

5. Ban bồi thường-giải phóng mặt bằng quận: trên cơ sở danh mục các tuyến đường đã đưa vào kế hoạch, có sự chuẩn bị các bước cho công tác bồi thường giải tỏa và tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận theo từng phương án cụ thể, xác định mức độ thiệt hại để đền bù và phối hợp chủ đầu tư để xúc tiến nhanh việc cắm mốc giải tỏa đối với các dự án cần phải giải tỏa để có mặt bằng thi công.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư về thủ tục thu hồi và giao đất, giải phóng mặt bằng; tham mưu Ủy ban nhân dân quận theo phương án ghi giảm giấy chứng nhận của người dân sau khi hiến đất làm đường theo hướng rút gọn thủ tục, tiết kiệm chi phí cho người dân.

7. Ủy ban nhân dân các phường, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố phi hợp với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, duy tu, bảo dưỡng công trình khi đưa vào sử dụng; phối hợp các ngành chức năng của quận trong việc đề xuất, quản lý, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; phối hợp y ban mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động ngưi dân hiến đất, vật kiến trúc đối với những công trình cần vận động người dân hiến đấtvật kiến trúc.

8. Mặt trận tổ quốc quận, phường và các đoàn thể thực hiện tốt cơ chế giám sát nhân dân theo quy định (Quy chế giám sát cộng đng theo quy định80/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005 của Thủtướng Chính phủ).

9. Phòng nội vụ tham mưu thành lập ban chỉ đạo thực hiện công trình giao thông gm các phòng ban chuyên ngành có liên quan, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, quy định chế độ họp giao ban định kỳ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các Ban, ngành, UB MTTQ Quận và các đoàn thể, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường có trách nhiệm triển khai, phối hợp thực hiện ngay kế hoạch này, lập dự toán chi tiết các chi phí cần thiết để trình UBND Quận xét duyệt cho thực hiện, đồng thời lập tiến độ chi tiết đối với dự án, công việc cụ thể gửi về UBND Quận để kiểm tra đôn đốc thực hiện.

2. Để thực hiện tốt chương trình đề ra, UBND Quận sẽ thành lập Ban chỉ đạo, cơ cấu các ngành và UBND các Phường, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên; định kỳ giao ban báo cáo tiến độ thực hiện, nêu những khó khăn vướng mắc và kiến nghị giải quyết.

Trên đây là kế hoạch chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận Thủ Đức trong năm 2011 – 2015 của UBND Quận Thủ Đức.

 

 

Nơi nhận:
– TT Quận ủy Thủ Đức
– TT UBND Quận
– Các Ban ngành đoàn thể Quận
– UBND 12 Phường
– Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Lộc