Quận 2: Kiên quyết hơn trong sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Sáng 14/7, kỳ họp lần thứ 6 HĐND Quận 2 khoá IV đã diễn ra với sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Hồng Hà, Phó Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 2; Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận 2.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp lần thứ 6 HĐND Quận 2 khóa IV

Thay mặt UBND Quận 2, Chủ tịch UBND Quận 2 Nguyễn Phước Hưng báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ ước đạt 84,62%; ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 15,38%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước thưc hiện trên 1.500 tỷ đồng, đạt 51,65% dự toán, bằng 106,27% so với cùng kỳ. Trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh hơn 600 tỷ đồng, đạt 48% dự toán, bằng 119,36% so với cùng kỳ. Ngoài ra, hầu hết các khoản thu khác điều đạt và vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ.

Các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian để chất vấn các ngành chức năng của quận về những kiến nghị, bức xúc của các cử tri ở 8 phường như: quản lý và sử dụng hiệu quả công sản (các khu đất công viên), đầu tư cho giáo dục; việc cấp phép kinh doanh, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh, sản xuất,  mua bán…

Kỳ họp đã thông qua 10 Nghị quyết quan trọng như: Phê chuẩn quyết toán ngân sách Quận 2 năm 2917; Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2018; Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 2 năm 2019; cho thôi làm đại biểu HĐND Quận 2 đối với đại biểu Phùng Văn Hải;…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND Quận 2 Bùi Văn Phúc đề nghị UBND Quận 2 và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; Cần kiên quyết hơn trong sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; ủy quyền phải căn cứ vào thực tế, đảm bảo điều kiện thực thi, hiệu lực, hiệu quả, tính thông suốt đồng bộ của hệ thống, không để ách tắc trong việc phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

“Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết cần có hướng dẫn kịp thời, thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình cá nhân, tập thể tổ chức làm tốt, sáng tạo; tháo gỡ vướng mắc, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, xử lý vi phạm.” – đồng chí Bùi Văn Phúc nhấn mạnh.

Theo Văn Thành – Trang tin Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh