Quận Thủ Đức: Phấn đấu năm 2018 thu ngân sách tăng trên 20%

Ngày 1/12, UBND quận Thủ Đức đã tổ chức hội nghị giao ban tình hình phát kinh tế-xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Nhật Tâm, Chánh Văn phòng HĐND – UBND quận Thủ Đức báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và các giải pháp tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2018…

Hội nghị giao ban tình hình phát kinh tế-xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của quận Thủ Đức

Theo đó, năm 2017, 19 chỉ tiêu kế hoạch năm đã được quận Thủ Đức cơ bản hoàn thành; kinh tế của quận đạt mức tăng trưởng tốt với tốc độ tăng giá trị sản xuất chung là 9,86%; thu ngân sách đạt 2.378 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo mức thu nhập 21 triệu đồng/người/năm trở xuống, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,77%.

Năm 2018, kế hoạch được quận đề ra là phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất chung là 10%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng do quận quản lý tăng 7% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 2.004 tỷ đồng (không bao gồm số ghi thu chi qua ngân sách), tăng 23% so với dự toán năm 2017. Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm nghèo bền vững theo phương pháp đa chiều, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,68%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,91%, giải quyết việc làm cho 13.500 lao động,  đạt tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%; có từ 86%-90% gia đình văn hóa; 50-55 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa và 2- 3 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị…

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh đề nghị các phòng ban và các phường khởi động ngay các kế hoạch của năm 2018, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm để tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao trong năm 2018.

Theo Hồng Thúy – Trang tin Điện tử Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh