Yếu tố thủy trong phong thủy nhà ở

Theo các chuyên gia phong thủy, trong hai yếu tố phong và thủy, thì yếu tố thủy là hữu hình, là cái chúng ta có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận được, nếm được. Thủy bốc hơi, có sự chênh áp, tạo ra gió; gió cũng như không khí lại vô hình.

Khi gặp điều kiện thích hợp, hơi nước tạo thành mưa, tích tụ thành nước. Tức từ cái hữu hình luân chuyển thành cái vô hình, rồi từ cái vô hình lại chuyển thành hữu hình, tương tác qua lại và luân hồi. Do đó, cụm từ “phong thủy” có ý nghĩa chỉ sự hữu hình và vô hình trong bộ môn phong thủy.

Chúng luôn tồn tại song song và tương tác chuyển hóa qua lại với nhau, đây chính là ý nghĩa của từ phong thủy. Do đó, cách gọi phong thủy là gió và nước sai, bản thân nó là một từ ghép, là một thể thống nhất không thể tách rời.

Theo kiến trúc sư Hoàng Trà, Giám đốc Công ty Kiến trúc xây dựng dân dụng Hà Nội, Trưởng ban phong thủy – Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, đúng ra, trong bộ môn này phải gọi đầy đủ là Địa lý phong thủy.

Bộ môn Địa lý phong thủy bao gồm các khoa dùng thuật toán: ngũ hành, âm dương (toán nhị phân mà chúng ta thấy đang áp dụng nhiều trong điện thoại, máy tính) và hệ thập phân là 10 thiên can, hệ 12 địa chi (hệ theo tá), hệ bát quái và cửu tinh. Tuy nhiên, bộ môn này muốn áp dụng được phải dựa trên cơ sở địa lý (bộ môn Loan Đầu), kết hợp với luận về Long mạch, Khí mạch, Thiên khí, Địa mạch…